CADENCE Plastic Primer | Temeljni premaz za plastiku | 250 ml

22. Juna 2022.

10,00 KM

Nema na zalihi

Opis

Savršen prajmer na bazi rastvarača koji omogućava promjenu boje baštenskog nameštaja, PVC stolarije i slične plastike. To je posebno formulisan, visokokvalitetan, brzosušeći temeljni premaz koji osigurava snažno prianjanje akrilne boje na površinu. Namijenjen je za unutrašnju i vanjsku primjenu i pruža glatku površinu prije farbanja. Preporučuje se nanošenje prajmera sa vanjske strane predmeta. Nakon što se prajmer osuši površinu bojiti Cadence Hybrid Multisurface bojom.

UPOZORENJE! Lahko zapaljiva tečnost i para. Izaziva iritaciju kože. Izaziva ozbiljnu iritaciju očiju. Može izazvati iritaciju disajnih puteva. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Može uzrokovati oštećenje organa kroz dugoročno ili ponovljeno izlaganje. Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u disajne puteve. Štetno za vodeni svijet s dugotrajnim posljedicama. Ako je potreban medicinski savjet, imajte pri ruci ambalažu ili etiketu proizvoda. Čuvati van domašaja dece. Prije upotrebe pročitajte etiketu. Čuvati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.
AKO SE PROGUTA: Odmah pozovite CENTAR ZA TROVANJE/lekara.
AKO DOĐE U DODIR SA KOŽOM (ili kosom): Odmah skinite svu kontaminiranu odjeću. Isperite kožu vodom/istuširajte se. Kontaktirati/posjetiti doktora što prije.
AKO DOĐE U DODIR SA OČIMA: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktna sočiva ako postoje i ako ih je lako ukloniti. Nastavite sa ispiranjem. Kontaktirati/posjetiti doktora što prije.

Držati pakovanje zatvoreno. Odložite sadržaj/konzervu u skladu sa lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima.