Grafički papir | HAHNEMÜHLE 300g/m² | 100% pamuk | 80.5 x 120 cm

4. Januara 2023.